Wat We Doen

Wij ontwikkelen en implementeren mensgerichte AI-strategieën, samen met u! 

Onze diensten voor u, uw mensen en organisatie kunnen het volgende omvatten:

1. Mensgerichte AI-strategieontwikkeling: Het helpen van organisaties bij het definiëren en ontwikkelen van een AI-strategie die in lijn is met de bedrijfsdoelen en -doelstellingen. Dit omvat het beoordelen van:

  • de behoeften van de organisatie
  • het identificeren van mogelijke AI-toepassingen
  • het opstellen van een implementatie-roadmap

2. Adoptie: Ondersteuning bieden aan organisaties bij het beheren van organisatorische en culturele veranderingen die voortvloeien uit de adoptie van AI-technologieën. Dit kan onder meer zijn het ontwikkelen van:

  • het bevorderen van een positieve mindset ten aanzien van de adoptie van AI onder werknemers
  • workshops
  • communicatieplan 

3. Ethische AI-frameworks: Het helpen van organisaties bij het opstellen van ethische richtlijnen en kaders voor het gebruik van AI, zodat AI-technologieën op verantwoorde wijze worden ingezet en in overeenstemming zijn met de waarden van het bedrijf en de sociale impactdoelen.

4. User Experience (UX) Design: De focus ligt op het ontwerpen van AI-systemen en interfaces die intuïtief zijn, gebruikersvriendelijk zijn en de algehele werknemerservaring verbeteren. Dit kan het uitvoeren van gebruikersonderzoek, het prototypen van op AI gebaseerde oplossingen en het optimaliseren van werkstromen omvatten.

5. Training van werknemers: Het bieden van trainingsprogramma’s en middelen om werknemers uit te rusten met de noodzakelijke vaardigheden om effectief met AI-technologieën te kunnen werken. Dit kan trainingen in AI-geletterdheid, gegevensgeletterdheid en specifieke trainingen in AI-tools of -platforms omvatten.

6. Prestatiemonitoring en evaluatie: Het ondersteunen van organisaties bij het monitoren van de prestaties en impact van AI-implementaties om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de gewenste doelstellingen. Dit omvat het definiëren van relevante meetpunten, het analyseren van gegevens en het doen van aanbevelingen voor verbeteringen.

7. Stakeholderbetrokkenheid: Het faciliteren van communicatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals leidinggevenden, managers, werknemers en AI-experts. Dit zorgt ervoor dat er een gedeeld begrip is van AI-initiatieven, afstemming van doelen en een effectieve implementatie in de hele organisatie.

8. Continu leren en innovatie: Het bevorderen van een cultuur van continu leren en innovatie door middel van middelen, workshops en fora om werknemers aan te moedigen nieuwe AI-technologieën te verkennen, inzichten te delen en bij te dragen aan de ontwikkeling van op AI gebaseerde oplossingen.


Wilt u weten hoe we dit doen? Neem dan nu contact met ons op!